WidokówkaW sierpniu 1932 r. pilot por. Franciszek Żwirko wraz z mechanikiem inż. Stanisławem Wigurą rozsławili "polskie skrzydła" zwyciężając w prestiżowych międzynarodowych zawodach samolotowych Challenge.
Krótko potem, 11 września podczas lotu do Pragi na święto lotnicze, zginęli w Cierlicku-Kościelcu w katastrofie swojego samolotu RWD-6, zaskoczeni silną wichurą.
Miejsce tragedii, zwane "Żwirkowiskiem", upamiętniono. Przed wojną stanęła tu kaplica, nazwana mauzoleum, zakonserwowano dwa złamane drzewa, na których rozbił się samolot, postawiono krzyże na symbolicznych grobach. Manifestacyjnie obchodzono kolejne rocznice tragedii. Podczas wojny Żwirkowisko zostało zdewastowane. W r. 1950 na pustym miejscu stanął pomnik dłuta czeskiego rzeźbiarza A.Pelikána.
Gospodarzem Żwirkowiska jest gmina Cierlicko, opiekunem Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) Cierlicko-Kościelec. Żwirkowisko stało się miejscem pamięci narodowej, a zarazem prawdziwym symbolem przyjaźni polsko-czeskiej. Odwiedzane jest przez licznych turystów, przede wszystkim z Zaolzia i Polski.