Struktura narodowościowa w Cierlicku według wyników spisów ludności (1880-1991)

Cierlicko Górne
od 1964 r. Cierlicko

rok

razem

Polacy

Czesi

Niemcy

Słowacy

inni

1880

1446

1434

99,2%

5

0,3%

7

0,5%

0

0,0%

0

0,0%

1890

1444

1441

99,8%

0

0,0%

3

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

1900

1375

1371

99,7%

3

0,2%

1

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

1910

1387

1368

98,6%

9

0,6%

10

0,7%

0

0,0%

0

0,0%

1921

1348

581

43,1%

760

56,4%

7

0,5%

0

0,0%

0

0,0%

1930

1472

833

56,6%

627

42,6%

12

0,8%

0

0,0%

0

0,0%

1939

1570

581

37,0%

284

18,1%

36

2,3%

0

0,0%

669 a

42,6%

1950

1512

462

30,6%

1006

66,5%

0

0,0%

0

0,0%

44

2,9%

1961

1801

479

26,6%

1290

71,6%

0

0,0%

29

1,6%

3

0,2%

1970

2632

689

26,2%

1883

71,5%

0

0,0%

59

2,2%

1

0,0%

1980

3714

785

21,1%

2820

75,9%

0

0,0%

101

2,7%

8

0,2%

1991

3866

646

16,7%

2824

73,0%

1

0,0%

95

2,5%

300 b

7,8%

a - w tym narodowość śląska 665 (42,4 %)   
b - w tym narodowość morawska 132 (3,4 %), narodowość śląska 162 (4,2 %)

Cierlicko Dolne

rok

razem

Polacy

Czesi

Niemcy

Słowacy

inni

1880

454

444

97,8%

0

0,0%

10

2,2%

0

0,0%

0

0,0%

1890

393

382

97,2%

1

0,3%

10

2,5%

0

0,0%

0

0,0%

1900

437

433

99,1%

0

0,0%

4

0,9%

0

0,0%

0

0,0%

1910

617

611

99,0%

0

0,0%

6

1,0%

0

0,0%

0

0,0%

1921

634

219

34,5%

415

65,5%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1930

684

379

55,4%

305

44,6%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1939

710

319

44,9%

17

2,4%

15

2,1%

0

0,0%

359 c

50,6%

1950

660

348

52,7%

295

44,7%

0

0,0%

0

0,0%

17

2,6%

1961

453

160

35,3%

200

44,2%

0

0,0%

1

0,2%

92

20,3%

1.2.1964 - Cierlicko
c - w tym narodowość śląska 357 (50,3 %)    

Grodziszcz

rok

razem

Polacy

Czesi

Niemcy

Słowacy

inni

1880

843

839

99,5%

1

0,1%

3

0,4%

0

0,0%

0

0,0%

1890

753

752

99,9%

1

0,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1900

731

724

99,0%

0

0,0%

7

1,0%

0

0,0%

0

0,0%

1910

756

735

97,2%

8

1,1%

13

1,7%

0

0,0%

0

0,0%

1921

698

339

48,6%

349

50,0%

10

1,4%

0

0,0%

0

0,0%

1930

811

416

51,3%

384

47,3%

11

1,4%

0

0,0%

0

0,0%

1939

833

174

20,9%

124

14,9%

42

5,0%

0

0,0%

493 d

59,2%

1950

910

125

13,7%

738

81,1%

0

0,0%

0

0,0%

47

5,2%

1961

757

208

27,5%

531

70,1%

0

0,0%

9

1,2%

9

1,2%

1970

753

162

21,5%

570

75,7%

0

0,0%

21

2,8%

0

0,0%

1.1.1975 - Cierlicko
d - w tym narodowość śląska 487 (58,5 %)    

Spisy ludności były przeprowadzone przez cztery różne władze państwowe: austriackie (1880-1910), czechosłowackie (1921-1930), hitlerowskie (1939) i znowu czechosłowackie (1950-1991).

"Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego", wydał Komitet Czeskiej Rady Narodowej w Pradze, w wydawnictwie Advertis w Ostrawie w 1992 r.