Mše duchů na Kostelci

Vedle menších pahorků se z kotliny mezi Stanislavicemi, Těrlickem a Albrechticemi zvedá táhlý vrch, na jehož vrcholu stojí nápadný kostel známého poutního místa Kostelce. V neděli po sv. Vavřinci se sem každoročně scházely davy lidí, aby si připomněli památku na dobrou těšínskou “černou kněžnu” zjevující se podle pověsti v propadlisku za oltářem. Vzpomínali také dřevěný kostelík na Babí hoře u Hradiště i na starou předpověď, podle které se jednou  vrch s kostelem i se všemi poutníky propadne.
Na Kostelci, v blízké Chotěbuzi i po okolí si lidé vyprávěli o stanislavské zvoničce a  švédských vojácích. Za bouřlivých a tmavých nocí vstává z hrobu švédský vojín a rozezní zvon na této zvoničce. Vzdává tím památku  všem padlým Švédům pochovaným v okolí.
Těrlický sedlák Tyroň se pozdě večer vracel  domů starou kopcovitou cestou přes stanislavské kopce. Na vrchu nad stanislavickým zámečkem se probral z dřímoty a z protějšího Kostelce se k němu neslo zvonění a táhlý vážný zpěv. Na vrcholu kopce zářil do hluboké noci tajemný svit. Když za chvíli dojel Tyroň na Kostelec uviděl u  lesa hořet dva jasné ohně, v jejichž svitu stál nízký, bíle pokrytý prostý oltář. Před oltářem klečel dav prostovlasých vojáků a k nim vážným hlasem  promlouvala bledá, světlá postava.  Doma v Těrlicku vypravoval sedlák všem o podivné pobožnosti švédských vojínů , ale nikdo mu nechtěl uvěřit. Také v nedaleké Stonavě se při cestě zvedá nevelký, leč nápadný kopec, který lidé nazývají “Švédským kopcem”. Za třicetileté války kopec nadsypali švédští vojáci svým padlým a osázeli jej bělokorými břízami. Pověst praví, že kdo naruší klid padlých vojáků do roka zemře.

Tajná chodba z těšínského hradu

Podle jiné pověsti vedla z piastovského hradu v dnešním Polském Těšíně tajná chodba pod řekou až na druhý břeh a vyúsťovala na Kostelci. Kostelík zde postavili právě proto, aby ukryli vycházející zde podzemní chodbu. Zajímavý nález byl učiněn asi před dvaceti lety, kdy se nedaleko kostelíku skutečně propadla blíže neurčitá podzemní chodba, která by mohla souviset s uvedenou pověstí.

zpět